Меню
Модели
Меню
Porsche - 911 GTS Models
Porsche - 911 GTS Models

Потребление топлива

911 Carrera 4S
8.9 – 7.9
l/100 km
204 – 180
g/km
911 GTS Models
9.4 – 8.3
l/100 km
214 – 188
g/km